Taube, tango och lite annat 

Johan Sandberg och jag tolkar Taube 

Evert Taube är äventyraren och romantikern som med sin penna och luta gjorde poesi av ögonblicken. Hans ursvenska skärgårdsögon såg vikarna glittra och stormarna ryta medan hans vilda hjärta målade drömmar om smaragdgröna, exotiska nätter. Den svenska naturen har aldrig varit mer spännande att älska än i Evert Taubes fina visor. Samtidigt har nog aldrig någon svensk poet skildrat Sydamerikas glödande tango och palmklädda stränder med större ömhet. Resultatet är en vibrerande kosmopolitisk mix där Taube dels hämtat inspiration från sin uppväxt i den Göteborgska skärgården, dels från livet som sjöman och de fem åren i Argentina. Med kärleksfulla ord har han skänkt oss en visskatt som med diktarens klarsynta värme förmedlar ”borta kan duga, men hemma är bäst”.

Lyssna gärna på Sjösalavår och  Tango i Nizza!

Argentinsk tango och annat

Förutom Evert Taubes sånger har vi också argentinsk tango i Lars Forsells geniala svenska tolkningar på programmet. Forssell har utgått från känslan i de spanska originaltexterna och skapat något helt nytt. Vi kombinerar gärna dessa tangos med Taubes sånger för att både skapa variation och sammanhang. Taube levde ett par perioder i Argentina och är  en av få svenskar som lärde känna den tidiga tangokulturen inifrån. I våra versioner tar vi den argentinska tangons uttryck på stor allvar, och låter också vår egen fantasi och spelglädje härja fritt...

Som vi brukar säga: Vi spelar tango med viss respekt för traditionen...